by simplysteffy

ano mang pagsubok ay kakayanin sa pamamagitan ng mataimtim na dalangin na siyang tunay na nagpapalakas sa prinsesang mahina ang loob..ang mga problema ay hindi niya ikinamumuhian sapagkat ito ang siyang nagpapalapit ng kanyang puso sa nag-iisang Diyos na Amang-Hari ng sanlibutan! : D

Advertisements